Studia Podyplomowe

Zajęcia 24/25 października

Zajęcia realizowane 24.10.2020 r. w formie bezpośredniej na niżej wymienionych kierunkach studiów podyplomowych odbywać się będą w godzinach 9.00 – 15.30. Dokument do wglądu.
UWAGA! Zmiana - słuchacze Neurologopedii będą mieli zajęcia on-line.

Treść wykazu po rozwinięciu:

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora KPSW

Prezentujemy Zarządzenie Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej w sprawie funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w ,,strefie czerwonej”.
Prosimy uważnie zapoznać się z Zarządzeniem nr 52/2020.

Zajęcia 17/18 października

Wobec informacji przedstawionej na konferencji prasowej 15.10.2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów w Telewizji Polskiej w sprawie strategii działań, związanych z walką z epidemią SARS Cov-2, Władze Uczelni zaaprobowały system działań organizacyjnych, który przewiduje wdrożenie edukacji zdalnej, odpowiedniej dla strefy czerwonej, z możliwością realizacji zajęć bezpośrednich dla działań praktycznych.

Czytaj więcej...

Pierwsze zajęcia

Zapraszamy Państwa na pierwsze zajęcia, które poprzedzone zostaną zebraniem organizacyjnym. Ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy godziny rozpoczęcia, które można zobaczyć po rozwinięciu aktualności.

 

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie zajęć

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych 2020/21.

Jesteśmy w trakcie wysyłania wiadomości e-mail o szczegółach pierwszych zjazdów.
Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej. Przypominamy, że rekrutacja trwa do 15 października.
Za wszystkie podania, które wpłynęły dotychczas na studia podyplomowe CKPiU serdecznie dziękujemy.

Komunikat z naboru nr 3

Limity miejsc na kierunkach studiów podyplomowych zbliżają się do wyczerpania (ostatnie wolne miejsca):

Dotyczy to sczególnie kierunków:

 • Integracja sensoryczna (Bydgoszcz)

 • Integracja sensoryczna (Poznań)

 • Integracja sensoryczna (Tychy)

 • Integracja sensoryczna (Opole)

 • Integracja sensoryczna (Olsztyn)

 • Integracja sensoryczna (Słupsk)

 • Integracja sensoryczna (Żyrardów)

 • Logopedia ogólna (Bydgoszcz)

 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii (Bydgoszcz)

 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (Bydgoszcz)

 • Przygotowanie pedagogiczne (Bydgoszcz)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń na kierunek studiów!
Prosimy o szybkie podejmowanie decyzji o złożeniu dokumentów naborowych.

Przypominamy o kierunkach, które zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna (Lublin)

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
  (dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
  (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

 • Fizjoterapia pediatryczna

 • Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej

 • Pedagogika tańca z choreografią

 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • Zarządzanie oświatą

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Rachunkowość i finanse

 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży

 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

 • Informatyka dla nauczycieli


Kierunki bliskie uruchomienia:

 • Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)

 • Nauczanie zdalne

 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami choachingu.

 • Integracja sensoryczna (Suwałki)
   

Przypominamy – nabór kandydatów trwa do 15 października 2020 r.
Zapraszamy do składania podań