Studia Podyplomowe

Gratulacje

Serdeczne Gratulacje dla Pani dr Małgorzaty Karwowskiej

nauczyciela akademickiego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy za zajęcie III miejsca w Plebiscycie "Nauczyciel na medal".

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w dniu 9 stycznia 2019 roku o godzinie 16:00.

Zapisy na kursy

Nowa propozycja kursów doskonalenia zawodowego na rok akademicki 2018/19

wraz z kartą zgłoszeniową w zakładce KURSY 2019

Nowa Propozycja Organizacyjna Dla Spóźnialskich

Dotyczy naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2018/19

Wobec bardzo dużego zainteresowania klientów kilkoma kierunkami studiów podyplomowych na które napływają zgłoszenia i zapytania o możliwość uruchomienia wcześniej niż w październiku 2019r. rozważamy możliwość wdrożenia nowego rozwiązania organizacyjnego, które uwzględniałoby Państwa potrzeby. Jednym z kryterium przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszenia wniosku przez kandydata.

Na niżej przedstawionych kierunkach studiów podyplomowych funkcjonują listy rezerwowe kandydatów.

Dotyczy to kierunków:

 • Integracja sensoryczna;
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie;
 • Logopedia ogólna;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Proponujemy wszystkim chętnym nabór przyspieszony jako uzupełnienie list rezerwowych.

Uruchomienie kierunku nastąpi w momencie spełnienia kryterium 20 osób na kierunek.

Nabór rozpoczynamy od dnia 2 stycznia 2019r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r. lub spełnienia kryterium 20 kandydatów na kierunek.

Cykl kształcenia obejmowałby czas od 13 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2020 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Czytaj więcej...

Nauczyciele i pracownicy KPSW

Dyrekcja CKPiU osobiście namawia do uczestnictwa w balu na którym będzie się bawiła miło i z wdziękiem w towarzystwie przyjaciół, nauczycieli i sympatyków.

Koszt uczestnictwa 50 zł od osoby.

Liczymy na Państwa udział w zabawie, a tym samym wyzwolenia się na chwilę z trudów weekendowej pracy.

Pozdrawia Zespół
CKPiU KPSW

Święta

Nowa propozycja dla nauczycieli i nie tylko – Integracja sensoryczna

Nowe prawo oświatowe jednoznacznie określa zasady zdobywania i uznania kwalifikacji zawodowych dotyczących między innymi terapii pedagogicznej.
 
Jedyną efektywną prawnie formą kształcenia, która wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności dla uznania kwalifikacji zawodowych przez organ prowadzący dla jednostek podległych MEN są studia podyplomowe.

Informacje te interpretujemy na tle decyzji Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie z dnia 24.09.2018 o zaprzestaniu prowadzenia kursów I i II stopnia dla nauczycieli i pedagogów specjalnych.
 
Wobec bardzo zasadnej decyzji PTIS, CKPiU KPSW w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów kursów I i II stopnia SI, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe – terapeuty SI uznawane w systemie oświaty.
 
Otwieramy z dniem 02.11.2018 r. nowy nabór na kierunek Integracja sensoryczna dla grupy absolwentów kursów  I i II stopnia z zaliczeniem przedmiotów kursu I i II, które występują w programie studiów podyplomowych.
 
Są to studia dla osób, które pracują w jednostkach edukacyjnych lub zamierzają podjąć taką pracę. Jest to propozycja 3-semestralnych studiów z zaliczeniem jednego semestru (kursy I i II stopnia)
 
Program studiów będzie dotyczył :
 • metodologii badań dziecka,
 • diagnozy,
 • projektowania i przeprowadzania terapii,
 • superwizji.
  Nabór trwać będzie do 30.01.2019 r.
  Limit miejsc – 25 osób.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Koszt całkowity studiów: 2900 zł (czesne)+ 200 zł (opłaty rekrutacyjnej)
 
  Wymagane dokumenty:
 • świadectwo kursu SI I i II stopnia (zaświadczenie)
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • podanie na studia
 • 1 zdjęcie dowodowe
Wykładowcami będą terapeuci rekomendowani przez KPSW i PTIS w Warszawie