Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA W GARWOLINIE

INTEGRACJA SENSORYCZNA W GARWOLINIE od 24.03.2019r. - trzysemestralne studia kwalifikacyjne

Realizacja 24.03.2019-28.02.2020
 
Absolwent uzyskuje:
- świadectwo ukończenia studiów studiów podyplomowych KPSW Bydgoszcz
- możliwość uzyskania certyfikatu wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii sensorycznej

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedzielę w Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej Synthesis Plus ul. Tadeusza Kościuszki 52, Garwolin
 
Zapisy i informacje:

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Podyplomowego Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej
85-023 Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57
tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421
podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub w Garwolinie, tel. 607 087 039

Nowa Propozycja Organizacyjna Dla Spóźnialskich

Dotyczy naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2018/19

Wobec bardzo dużego zainteresowania klientów kilkoma kierunkami studiów podyplomowych na które napływają zgłoszenia i zapytania o możliwość uruchomienia wcześniej niż w październiku 2019r. rozważamy możliwość wdrożenia nowego rozwiązania organizacyjnego, które uwzględniałoby Państwa potrzeby. Jednym z kryterium przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszenia wniosku przez kandydata.

Na niżej przedstawionych kierunkach studiów podyplomowych funkcjonują listy rezerwowe kandydatów.

Dotyczy to kierunków:

  • Integracja sensoryczna;
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie;
  • Logopedia ogólna;
  • Przygotowanie pedagogiczne;
  • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Proponujemy wszystkim chętnym nabór przyspieszony jako uzupełnienie list rezerwowych.

Uruchomienie kierunku nastąpi w momencie spełnienia kryterium 20 osób na kierunek.

Nabór rozpoczynamy od dnia 2 stycznia 2019r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r. lub spełnienia kryterium 20 kandydatów na kierunek.

Cykl kształcenia obejmowałby czas od 13 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Czytaj więcej...