Studia Podyplomowe

Cykl spotkań z Panem profesorem Jackiem Pyżalskim

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kontynuację cyklu spotkań z Panem Profesorem Jackiem Pyżalskim.

Tematem spotkania będzie problem dotyczący sposobów motywowania uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym z uwzględnieniem szczególnej roli wychowawcy klasy.

Spotkanie odbędzie się 10.10.2017r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 55-57, Campus A, sala 301. Godzina rozpoczęcia spotkania planowana jest na 14.30, czas trwania – 4 godziny.
 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Jacek Pyżalski, także profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych poznańskiej uczelni oraz w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, pełni funkcję mediatora sądowego. Działa aktywnie jako trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej, ponadto jest autorem licznych publikacji, np. pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji w sieci „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Swoje zainteresowania badawcze skupia w spektrum zagadnienień dotyczących agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Koszty szkolenia, które się odbędzie w dniu 10 października 2017:

1. Absolwenci i słuchacze studiów podyplomowych KPSW – 40 zł od osoby

2. Zgłoszenia zbiorowe nauczycieli delegowanych przez jednostki edukacyjne (listy zbiorowe przedpisane przez dyrektora szkoły) – 50 zł

3. Zgłoszenia indywidualne nauczycieli, rodziców – 60 zł od osoby

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w CKPiU KPSW w Bydgoszczy nr tel 52 339 30 27,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na seminarium warsztatowe z zakresu dobrych praktyk pt. "Jak motywować niezmotywowanych w procesie edukacyjno-wychowawczym" (10.10.2017)
do pobrania

 

e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl