Studia Podyplomowe

Cykl spotkań z Panem profesorem Jackiem Pyżalskim

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kontynuację cyklu spotkań z Panem profesorem Jackiem Pyżalskim.

Tematem spotkania będzie problem dotyczący sposobów motywowania uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym z uwzględnieniem szczególnej roli wychowawcy klasy.

Spotkanie odbędzie się 10.10.2017r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 55-57, Campus A, sala 301. Godzina rozpoczęcia spotkania planowana jest na 14.30, czas trwania – 4 godziny.

Karta zgłoszeń będzie udostępniona do pobrania na stronie internetowej od dnia 05.09.2017r.
 

Koszty szkolenia:

1. Absolwenci i słuchacze studiów podyplomowych KPSW – 40 zł od osoby

2. Zgłoszenia zbiorowe nauczycieli delegowanych przez jednostki edukacyjne (listy zbiorowe przedpisane przez dyrektora szkoły) – 50 zł

3. Zgłoszenia indywidualne nauczycieli, rodziców – 60 zł od osoby

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w CKPiU KPSW w Bydgoszczy nr tel 52 339 30 27,

e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl