Studia Podyplomowe

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego odbędzie się 21.10.2017 r. o godz. 8.30 w budynku Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57, po której prowadzone będą zajęcia według harmonogramu.
W trakcie spotkania organizacyjnego nastąpi podpisanie umów o naukę, słuchacze otrzymają decyzje o przyjęciu na studia oraz szczegółowe harmonogramy na cały rok akademicki.
Numery sal, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w sobotę i niedzielę, zostaną podane na tablicy informacyjnej, w holu przy sekretariacie studiów, pokój 21C.
Numer auli, w której odbędzie się inauguracja zamieszczony zostanie na stronie www studiów podyplomowych.