Studia Podyplomowe

Komunikat

Trwa nabór na studia podyplomowe Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW


I. Możemy Państwu z satysfakcją przedstawić kierunki studiów, które zostaną uruchomione  w roku akademickim 2017/2018

Oczywiście zapraszamy kandydatów do zgłaszania się jeszcze na niżej podane kierunki.
Nabór w dalszym ciągu jest otwarty.
 

1. Integracja sensoryczna (2 grupy)
2. Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczni - pedagogicznej i arteterapią
3. Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
4. Logopedia ogólna
5. Neurologopedia z elementami tyfologopedii i surdologopedii
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)
7. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
8. Zarządzanie oświatą
9. Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu
10. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (2 grupy)
11. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania (2 grupy)
12. Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych
13.Wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
14. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
15. Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
16. Informatyka dla nauczycieli
17. Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
18. Administracja
19. Rachunkowość i finanse
20. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
21. Przygotowanie pedagogiczne
22. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sadową
23. Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
24. Kadry i płace w zarządzaniu
25. Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne (Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne)
26. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieżyII. Kierunki bliskie uruchomienia tzn. spełnienia kryteriów naborowych to:

1. Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej
2. Geografia
3. Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
4. Pedagogika tańca
5. Asystent rodziny i inne formy pieczy zastępczej

Zapraszamy kandydatów do składania wniosków naborowych.
Nabór będziemy prowadzić do 19.10.2017 r.