Studia Podyplomowe

Komunikat dot. rekrutacji 2017/2018

Drodzy Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy w dniu 16.06.2017 r. przedstawi na naszej stronie internetowej ofertę studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez nauczycieli akademickich, terapeutów krajowych i zagranicznych na rok akademicki 2017/18. Nabór wniosków na kierunki kształcenia  realizujemy drogą e-mail (za pośrednictwem skanu), pocztą lub osobiście w biurze CKPiU KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57 od dnia 19.06.2017. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa