Studia Podyplomowe

Kondolencje

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jerzego Zastempowskiego
nauczyciela akademickiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW


Rodzinie oraz Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia

Rektor, Prezydent oraz Społeczność Akademicka
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy