Studia Podyplomowe

POMOC FINANSOWA DLA SŁUCHACZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 10 października 2017 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Każdy Słuchacz  posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może złożyć wniosek o pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski słuchaczy z powiatu bydgoskiego (tj. gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska,  Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Sicienko, Osielsko) przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, natomiast wnioski słuchaczy z Bydgoszczy przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 272.
Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  w 2017 roku zamieszono na stronie internetowej PFRON.