Studia Podyplomowe

POMOC FINANSOWA DLA SŁUCHACZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 30 marca 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Każdy Słuchacz  posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może złożyć wniosek o pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna zamiekszująca na terenie Powiatu Bydgoskiego Ziemskiego (tj. gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska,  Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Sicienko, Osielsko). Formularze wniosków przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 86-066 Bydgoszcz oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl
Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  w 2018 roku zamieszono na stronie internetowej PFRON, a także pod numerem telefonu 52 58 35 431.