Studia Podyplomowe

Profesor Jacek Pyżalski w CKPiU

Profesor Jacek Pyżalski w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW.

Około 400 nauczycieli szkół bydgoskich było uczestnikami zajęć w cyklu „Co działa jak nic nie działa”.
Tematem spotkania był problem agresji werbalnej i internetowej występujących wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Rozmawiano o przyczynach zjawiska i narzędziach wsparcia dla nauczycieli, rodziców w celu ich zapobiegania i odpowiedniego reagowania w trakcie ich zaistnienia.
Cykl spotkań z profesorem Jackiem Pyżalskim będzie miał swój ciąg dalszy 10 października 2017r.  Będzie on dotyczył  problemów  motywowania młodego człowieka.
Szczegółowe informacje we wrześniu 2017r. na naszej stronie internetowej.