Studia Podyplomowe

Warsztaty praktyczne w pracowni SI prowadzone przez hiszpańską terapeutkę

Hiszpańska terapeutka Integracji Sensorycznej i terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy

Zapraszamy
na
warsztaty praktyczne realizowane w pracowni SI– zestawy ćwiczeń
i ich wykorzystanie w terapii.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r.
od godziny 9.00 (każdy po 6 godzin)

 

Lp.

Nazwa warsztatu

Liczba godzin

Prowadzący

Cena

Data warsztatu

1.

Terapia integracji sensorycznej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tym z

ADHD- praktyczne wskazówki dla nauczycieli,terapeutów i rodziców (zestawy ćwiczeń)

6

Pilar Blázquez Ballesteros

70,00-słuchacze CKPiU KPSW

 

120,00 – nabór otwarty

10.06.2017

2.

Autyzm – jak organizować i prowadzić sesje terapeutyczne zaburzonych procesów

sensorycznych

6

Pilar Blázquez Ballesteros

70,00-słuchacze CKPiU KPSW

 

120,00 – nabór otwarty

11.06.2017

 

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona do 20 osób, każdy warsztat. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy: CKPiU biuro lub mailowo – podyplomowe@kpsw.edu.pl

Potwierdzenie udziału poprzez podpisanie umowy do dnia 02.06.2017 r., w biurze CKPiU KPSW (Bydgoszcz ul. Toruńska 55-5).