Studia Podyplomowe

Warsztaty praktyczne z Pilar Blázquez Ballesteros

 Jesteśmy po udanych praktycznych warsztatach z  Pilar Blázquez Ballesteros - terapeuty Terapii Zajęciowej i Integracji Sensorycznej z Hiszpanii.
Udział dzieci i rodziców podkreśla wartość diagnistyczą spotkań.      

 Do zobaczenia 3-4 marca 2018 r. w Bydgoszczy i Poznaniu na podobnych zajeciach. Szczegóły przedstawimy w październiku 2017 r.