Studia Podyplomowe

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe i kursy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2017 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W 2017 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
-wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
- wparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Nie podlegają dofinansowaniu szkolenia i studia podyplomowe, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).