Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT - kursy CKPiU KPSW

Zakończył się kurs Terapii ręki. Nasi słuchacze studiów podyplomowych aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli
w zajęciach specjalistycznych. Zdobyte umiejętności będą przydatne w terapii dziecka jak również poszerzą warsztat pracy terapeuty.

 
Zapraszamy na najbliższe kursy specjalistyczne:
- masaż logopedyczny;
- logopedia geriatryczna;
i inne według harmonogramu

Szczegóły dotyczące terminów  kursów i miejsca ich odbywania znaleźć można na stronie www.podyplomowe.kpsw.edu.pl                             lub pod numerem telefonu 52 339-30-27, 797-328-421

 

 

 

Poniżej galeria zdjęć dokumentująca zajęcia: