Studia Podyplomowe

Komunikat z działań Innowacyjnych

Jesteśmy po dwóch ważnych wydarzeniach edukacyjnych.

1. Wizycie terapeutów hiszpańskich z zakresu Integracji Sensorycznej i Terapii zajęciowej.
2. Publicznej inauguracji kampanii marketingowej wdrożenia w roku akademickim 2019/2020 nowego kierunku studiów podyplomowych Fizjoterapia Zwierząt, którego miejscem prezentacji było ZOO w Bydgoszczy nasz partner projektu.
Oba te wydarzenia udały się z punktu widzenia Uczelni a ocenę merytoryczną wystawią Państwo odbierający nasze propozycje.

    

            

Efektem wizyty Hiszpanów jest również podpisanie nowej umowy o współpracę na kolejne lata akademickie oraz wspólny certyfikat umiejętności zawodowych dla absolwentów kierunku studiów podyplomowych Integracja sensoryczna i Terapia zajęciowa.