Studia Podyplomowe

ZAPRASZAMY

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w terminie październik 2018 - czerwiec 2019 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.
 
Biuro CKPiU KPSW