Studia Podyplomowe

Czas na szybkie decyzje!

Warto zareagować na nowe prawo w zakresie kształcenia podyplomowego nauczycieli. Ostatni dzwonek - można zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez ukończenie studiów podyplomowych na niektórych kierunkach. Wnioski przyjmujemy do 13 września!

1. Ostatni raz można zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez ukończenie studiów podyplomowych na kierunkach:

  •     Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  •     Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

W kolejnych latach akademickich dla kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna nie jest prawem przewidziana możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
poprzez studia podyplomowe, tylko przez kształcenie w formie 5-letnich studiów magisterskich.

Zapraszamy wszystkich do złożenia wniosków rekrutacyjnych do 13 września 2019 r.
Czas na szybką decyzję!

2. Dla wszystkich pozostałych kierunków nauczycielskich:

  •    pedagogiki specjalnej, np. Oligofrenopedagogiki
  •    nauczania przedmiotów, np. Historii
  •    prowadzenia zajęć, np. Autyzmu, Terapii pedagogicznej

będą prowadzone studia podyplomowe zgodnie z prawem, w oparciu o nowe standardy kształcenia nauczycieli.


Zapraszamy do wyboru Naszej Uczelni jako gwaranta jakości kształcenia i uwarunkowań prawnych obowiązujących w kraju.
Nie zmienia się termin naboru, trwać będzie do 14 września 2019 r.

Pierwszy zjazd dla kierunków:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Przygotowanie pedagogiczne

przewidziany jest na 21 – 22.09.2019 r.

Dla pozostałych kierunków kształcenia zebranie organizacyjne odbędzie się 28.09.2019 r., pierwszy zjazd 12 – 13.10.2019 r.