Studia Podyplomowe

Odbiór świadectw i Certyfikatów (SI w Bydgoszczy)

* Słuchaczy z naboru śródrocznego przepraszamy, certyfikaty są chwilowo w przygotowaniu.
Świadectwa należy odebrać osobiście, certyfikaty będą wysyłane pocztą.

Od 20.08.2020 zapraszamy absolwentów tegorocznych studiów podyplomowych na kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA w Bydgoszczy po odbiór świadectw oraz Certyfikatów PTIS. 
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wraz z certyfikatami wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW