Studia Podyplomowe

Do kandydatów na studia podyplomowe

Wobec licznych próśb kandydatów rozszerzamy program kształcenia na kierunku oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej o moduł pedagogiki specjalnej dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych, którzy nie legitymują się wykształceniem z pedagogiki specjalnej.

Kierunek będzie miał nazwę: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Zapewni to absolwentom kierunku pewną interpretację prawną uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Dodany moduł jest bezkosztowy dla słuchaczy i dokonany z wyboru słuchacza.

Ponadto, słuchaczami Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej mogą również zostać absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają pracować w jednostkach terapeutycznych podległych w swej strukturze prawnej Ministrowi Zdrowia, Pomocy Społecznej z wyłączeniem sfery edukacji podległej Ministrowi Edukacji (szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i inne).

Zapraszamy