Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA W LUBLINIE

Wobec nowych zgłoszeń kandydatów na kierunek Integracja sensoryczna i telefonów z zapytaniem o uruchomienie kierunku Kujawsko Pomorska Szkoła wyższa-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy, po analizie sytuacji z koordynatorem kierunku w Lublinie postanowiło rozpocząć zajęcia na kierunku SI od października 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dnia 19.10.19 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji ALPHA,
Al. Warszawska 15, drugie piętro, Lublin (planowane są zajęcia 20.10 w niedzielę od godz. 9.00)
 

Szczegółowe informacje:
Lublin: 508 292 498
Bydgoszcz: 797 328 421