Studia Podyplomowe

Informacja dla Słuchaczy IV semestru LOGOPEDII OGÓLNEJ

Zgodnie z zapowiedzią,, dnia 12.09 2020 r. rozpoczynamy zajęcia w trybie bezpośrednim. Zajęcia odbędą się zgodnie z obowiązującą procedurą sanitarną.

W KPSW będą stosowane zasady bezpieczeństwa:

- Wejście do budynku jedynie przez segment B

 - Pomiar temperatury przy wejściu do budynku uczelni

- Wypełnienie oświadczenia o braku wskazań (objawów) chorobowych
  (Wzór oświadczenia zostanie przesłany na e-mila grupowego)

- Stosowanie maseczek ochronnych na terenie obiektu KPSW

- Mycie rąk według wskazań sanitarnych

- Podczas przerw unikać należy dużych grup społecznych, gdzie odległość między osobami będzie mniejsza niż 2 m.

Zajęcia odbywać będą się w segmencie A budynku KPSW, sala 6A.