Studia Podyplomowe

Informacja o stanie naboru

INFORMACJA O STANIE NABORU
na Studia Podyplomowe KPSW
w roku akademickim 2016/2017
na dzień 20.10.2016r
 
Zakończony został nabór na studia Podyplomowe w KPSW w Bydgoszczy.
Uruchomiliśmy 42 kierunki studiów w Bydgoszczy i zamiejscowych punktach organizacyjnych CKPiU
w Poznaniu, Słupsku, Morągu i Pile.
Naszym zamiarem jest prowadzić edukację dorosłych na jak najwyższym poziomie umiejętności praktycznych w partnerstwie z podmiotami społecznymi i gospodarczymi w dostosowaniu do potrzeb osobistego rozwoju słuchacza.
Rozszerzamy współpracę z partnerami zagranicznymi z ośrodków w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Niemiec.
Już w tym roku akademickim przedstawiciele wyżej wymienionych partnerów zagranicznych prowadzić będą zajęcia na kierunkach studiów podyplomowych takich jak:
-Integracja sensoryczna
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych
-Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
-Terapia zajęciowa z elementami terapii manualnej
 
Dziękuję Państwu za dokonanie wyboru Studiów Podyplomowych naszej Uczelni. Jest to dla nas wyróżnienie
i sygnał, że preferowane kierunki rozwoju kształcenia dorosłych w CKPiU KPSW są właściwe i godne dalszej pracy rozwojowej tak organizacyjnej jak i merytorycznej. 
 
Dyrektor CKPiU 
KPSW         
Andrzej Stobrawa
 
Uwaga!
Nieliczne kierunki oczekują na wypełnienie limitu naborowego.
Należą do nich:
 
-Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
-Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2016r.