Studia Podyplomowe

Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI)