Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Telegram z wizyty studyjnej w Hiszpanii

    CKPiU KPSW podpisało umowę o współpracy z Hiszpańskim Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej w Vigo.
Ośrodek ten pracuje również metodami Integracji Sensorycznej.
 
Efektem naszej wizyty będzie udział przedstawiciela  tej organizacji w konferencji problemowo-warsztatowej w dniu 17.09.2016 r. w Bydgoszczy z wykładem pt. „Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością.

Ponadto:

  • wdrożenie do programu studiów podyplomowych SI od X 2017 r. nowego przedmiotu dotyczącego problemów ewaluacji diagnozy. Przedmiot prowadzony będzie przez terapeutę SI z  Ośrodka w Hiszpanii,
  • możliwość realizacji praktyki zawodowej w Hiszpanii