Studia Podyplomowe

Integracja Sensoryczna w Żyrardowie

Informujemy, że studia podyplomowe KPSW - Integracja Sensoryczna we współpracy z PTIS w Warszawie, rozpoczęły się w Żyrardowie 28.09.2019 r.

Zapraszamy do wyboru tej formy edukacyjnej. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca!


Absolwent po ukończeniu otrzyma:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych KPSW

• certyfikat kursu I i II stopnia terapeuty SI wydany przez PTIS w Warszawie


Zgłoszenia prosimy przesyłać skanem lub pocztą na adres: 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 55-57

podyplomowe@kpsw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Bydgoszcz 797 328 421 (CKPiU KPSW)

Żyrardów 507 181 122 (p. Agnieszka Samuś – opiekun merytoryczny)

Zajęcia odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie, ul. Środkowa 36