Studia Podyplomowe

Do osób, które zapisały się na kursy doskonalenia zawodowego

Szanowni słuchacze.
Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przeprowadzenie kursów
doskonalenia zawodowego. do końca czerwca 2020 r. jest niemożliwe.

Proponujemy przełożenie zajęć kursowych na wrzesień 2020r.

W przypadku nieprzyjęcia tej propozycji prosimy o e-maila do biura CKPiU KPSW z rezygnacją z kursu
(podyplomowe@kpsw.edu.pl) 

Informacje o kursach