Studia Podyplomowe

Komunikat

Prezentujemy komunikat z naboru słuchaczy na studia podyplomowe na dzień 30 lipca 2019.

Z nowej oferty nauczycielskiej największym powodzeniem cieszą się kierunki.

 • Integracja sensoryczna
  - nabór do I grupy zamknięty
  - trwa ostatni nabór do II grupy

 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu z elementami S.I.

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie

 • Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Logopedia ogólna

 • Neurologopedia

 • Języka angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Przygotowanie Pedagogiczne

 • Wczesna interwencja w wykorzystaniu wybranych metod neurofizjologicznych

 • Arteterapia

 • Pedagogika specjalna - rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy p/p

   

Pozostałe kierunki nauczycielskie również wykazują pozytywną tendencję naborową lecz w niniejszym zestawieniu ilościowych.

Z kierunków nienauczycielskich często wybierane są:

 • Rachunkowość i finanse

 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • Kadry i płace w zarządzaniu

 • Zarządzanie kadrami, płace, doradztwo zawodowe

 • Administracja

 • BHP

 • Zarządzanie oświatą

 

Przypominamy
Ruszają nowe ośrodki edukacyjne studiów podyplomowych CKPiU KPSW w Bydgoszczy.

 

1. W Olsztynie

Kierunki:

 • Integracja sensoryczna

 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu z elementami S.I.

Miejsce odbywania zajęć: Ośrodek Sensoria - Terapia, ul. Wilczyńskiego 2/11

Koordynator organizacyjny i merytoryczny z ramienia PTIS: Terapeuta Anna Parakiewicz, tel. 786 862 092

Wnioski o przyjęcie na studia można składać:
- Wysyłając Pocztą Polską
- Przesłając skany dokumentów
- Osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

2. W Opolu

Kierunki:

 • Integracja sensoryczna

Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Szymona Koszyka 21

Koordynator organizacyjny
: Barbara Chrustek - Kusz, tel. 605 919 497

Wnioski o przyjęcie na studia można składać:
- Wysyłając Pocztą Polską
- Przesłając skany dokumentów
- Osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl