Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT !!!

Komentarz dla chaosu informacyjnego środowiska nauczycieli

Bez obaw, zmienione prawo o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli nie zagraża studiom podyplomowym.

Uczelnie, które przestrzegają kryteria prawne wynikające z nowych standardów kształcenia nauczucieli, Rozporządzenie MEN o wymaganych kwalifikacjach zawodowych nauczycieli mogą realizować studia podyplomowe nauczycielskie bez przeszkód. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego jest Uczelnią, która te standardy przestrzega i zapewnia absolwentom bezpieczeństwo w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, które uznaje i nadaje organ prowadzący placówki edukacyjne.

Niektóre Uczelnie idą w tym procesie na "skróty" prawne realizując, wbrew zasadom, studia podyplomowe w trzy, cztery miesiące o zaniżonej liczbie punktów ECTS, w stosunku do wymagań prawa. Używając metod edukacyjnych, które nie kształtują efektów kształcenia w zakresie umiejętności, co jest niezgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przypominamy Państwu, że na początku czerwca 2019 rozpoczęliśmy nabór na rok akademicki 2019/2020, na kierunki wg oferty zamieszczonej na naszej stronie internetowej i Informatorze studiów podyplomowych.

 

Nabór trwać będzie do dnia 14 września 2019 r.

Spotkanie organizacyjne rozpoczynające I zjazd studiów podyplomowych roku akademickiego 2019/20 planowane jest w terminie 21-22 września 2019 r.

 

zapraszamy serdecznie

CKPiU  KPSW