Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT - zdalne nauczanie

Dotyczy: organizacji kształcenia po decyzji MNiSW o wydłużeniu zawieszenia zajęć bezpośrednich
do 25.05.2020 r.

Wydłuzaja się utrudnienia do dnia 25.05.20 r. Jesteśmy skazani na pracę zdalną.
Po głębokich przemyśleniach dotyczących kwestii:

  • Zakończenia studiów podyplomowych w przewidzianym harmonogramem czasie.
  • Efektywnego kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności Proponujemy Państwu rozwiązanie organizacyjne:

1. Do 25.05.20 r. niektóre zajęcia na wybranych kierunkach poprowadzić metodą zdalną.

2. Od 30.05.20 r. przejść do kształcenia bezpośredniego ( po decyzji MNiSW).

3. Zakończyć zajęcia na przełomie czerwca/lipca 2020 r.

4. Obrony przeprowadzić w połowie lipca.

5. Świadectwa byłyby wydawane w połowie sierpnia.

Na maile grupowe przesłane zostały zmodyfikowane harmonogramy, które uwzględniają powyższe założenia. W przypadku dalszego zawieszenia zajęć przedstawimy kolejne rozwiązanie organizacyjne.

Dyrektor CKPiU KPSW Andrzej Stobrawa