Studia Podyplomowe

KOMINIKAT

Z uwagi na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi
informujemy, że nabór na kierunki:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Przedłużono do dnia 20.09.2019 r.

  Zebranie organizacyjne dla wyżej wymienionych kierunków przewidziano na 21.09.2019, godz. 8.30 w siedzibie uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Na pozostałe kierunki studiów podyplomowych dokumenty naborowe przyjmować będziemy do dnia 27.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się tak jak podano wcześniej dnia 28.09.2019r. o godzinie 8.30 w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Po zebraniach organizacyjnych na których zostaną wręczone kandydatom decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe, harmonogramy zajęć, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

  Zapraszamy!