Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT – INAUGURACJA ZAJĘĆ

Przypominamy, że spotkanie inauguracyjne pierwszego zjazdu na studia podyplomowe odbędzie się
21 października 2017 o godz. 8:30 w sali 301A na III piętrze campusu A w obiekcie Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57.

Po zebraniu organizacyjnym o godzinie 9:30 słuchacze przejdą do wskazanych sal dydaktycznych,
dla poszczególnych kierunków kształcenia.
Numery sal zostaną podane przez organizatora na zebraniu organizacyjnym i wywieszone na tablicy ogłoszeń przed biurem CKPiU (na parterze campusu C).

 W trakcie spotkań ze słuchaczami zostaną przedstawione problemy dotyczące:
- podpisania umów o naukę,
- wręczenia decyzji o przyjęciu na studia,
- wręczenia harmonogramów zajęć.

Około godz. 10:15-10:30 rozpoczną się planowane zajęcia dydaktyczne.