Studia Podyplomowe

Komunikat nr 1 Z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019

Nabór na studia podyplomowe jest w fazie intensywnego składania podań przez kandydatów na studia.
Na chwilę obecną największym powodzeniem cieszą się kierunki studiów, na które niebawem zamknięmy procedurę naborową gdyż wypełnione zostaną limity miejsc dla kolejnej drugiej grupy kształcenia.
Dotyczy to kierunków:
- Integracja sensoryczna (Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Zielona-Góra).
Ponadto:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie,
- Logopedia ogólna, Logopedia szkolna,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Rekruacja trwa do 19 października 2018 roku.

Bardzo dobrze wypełnia się nabór na:
- Pedagogika specjalna – Terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
z elementami pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
- Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
- Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii,
- Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- Zarządzanie oświatą,
- Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
- Administracja,
- Rachunkowość i finanse,
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
- BHP.

Można przyjąć, że wyżej wymienione kierunki studiów będą uruchomione.

Bliskie spełnienia warunków uruchomienia są kierunki:
- Pedagogika tańca z choreografią,
- Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych,
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchu,
- Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
- Edukacja dla bezpieczeństwa.


Do stwierdzenia, że dokonano wypełnienia limitu zgłoszeń na kierunek jest potrzeba wpływu po kilka wniosków na kierunek w możliwie szybkim czasie.

Mamy również zgłoszenia na kierunki:
- Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych,
- Historia,
- Geografia,
- Biologia,
- Filozofia i etyka dla nauczycieli,
- Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne.

Aby wyżej wymienione kierunki zostały uruchomione jest potrzeba wzmocnienia ilościowego kandydatów po 6 osób na kierunek.
Wszystkie przedstawione uwarunkowania co do grupy kierunków są możliwe do spełnienia gdyż nabór kandydatów trwa do 19.10.2018r.

W szacunku dla naszego klienta przedstawiamy trendy i dynamikę naboru z zaproszeniem do studiowania w naszej Uczelni.
Dnia 12.10.2018 przedstawimy komunikat nr 2, w którym podamy aktualne zmiany i nasze cząstkowe decyzje.