Studia Podyplomowe

Komunikat nr 2 z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19

 

Możemy już przedstawić kierunki studiów, które wypełniły limity miejsc i zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna Bydgoszcz, Poznań (dwie grupy), nabór trwa do 12.10.2018 roku i zostanie zamknięty.
  W pozostałych ośrodkach w Lublinie, Żyrardowie, Zielonej Górze, Tychach do 26.10.2018 roku,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dwie grupy), prowadzimy nabór do grupy trzeciej do 19.10.2018 roku,
 • Logopedia szkolna, terapia dzieci zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Logopedia ogólna,
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (dwie grupy),
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika specjalna-terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii,
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Pedagogika tańca z choreoterapią,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (z modyfikacją organizacyjną),
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ze zmianą organizacyjną),
 • Administracja (ze zmianą organizacyjną).

Bliskie wypełnienia warunków uruchomienia są kierunki:
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.
Myślę, że do 19.10.2018 roku nie zostaną wykonane kryteria naboru dla kierunków, dlatego też nabór przedłużony został do 26.10.2018 roku.
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (proponujemy wybór kierunku terapia pedagogiczna),
 • Historia,
 • Geografia,
 • Biologia,
 • Filozofia i etyka dla nauczycieli,
 • Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne.

Proponujemy rozważyć naszą ofertę edukacyjną, a osoby niezdecydowane zapraszamy na rozmowę wspomagającą i podjęcie decyzji do końca procedury rekrutacyjnej.
Przedstawiamy poniżej harmonogram najbliższych inauguracji roku akademickiego 2018/19.
 

 

 

Miejsce

Data

Godzina

Morąg/Szymanowo
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

14.10.2018 r.

9:00

Poznań Zespół Szkół Specjalnych nr 103
ul. Rycerska 43

20.10.2018 r.

9:00

Zielona Góra
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Chopina 15a

20.10.2018 r.

10:00

Bydgoszcz
KPSW ul. Toruńska 55-57

27.10.2018 r.

8:30

Lublin Fundacja Alpha
Aleja Warszawska 15

27.10.2018 r.

13:00

Tychy Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego ul. Kopernika 6f

10.11.2018 r.

10:00

Żyrardów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie
ul. Środkowa 36

03.11.2018 r.

10:00