Studia Podyplomowe

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem akademickim oraz z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju podjęliśmy decyzję o tym, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich będą odbywały się w formie mieszanej (hybrydowej).
Sposób realizacji poszczególnych zajęć dydaktycznych dla danych kierunków, poziomów i profili udostępnia się w systemie informatycznym KPSW.
Pragniemy również poinformować, że dla osób rozpoczynających studia na pierwszym roku planowany jest zjazd organizacyjny 3 października 2020 roku (sobota) w formie stacjonarnej na uczelni. Szczegółowy plan tego zjazdu zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
Dr Beata Bazeli