Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru nr 1

Dotychczasowe wyniki tegorocznego naboru na studia podyplomowe wskazują główne kierunki zainteresowania kandydatów. Do kierunków najliczniej wybieranych należą:

- Integracja sensoryczna
- Logopedia
- Neurologopedia
- Przygotowanie pedagogiczne
- Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
- Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)
- Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
- Fizjoterapia pediatryczna
- Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej
- Pedagogika tańca z choreografią
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
- Informatyka dla nauczycieli
- Zarządzanie oświatą
- BHP
- Rachunkowość i finanse
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
- Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
- Arteterapia - taniec, muzyka, plastyka
- Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch
- Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
- Nauczanie zdalne
- Administracja
- Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne

Liczby kandydatów na wyżej przedstawione kierunki rokują na ich rozpoczęcie w roku akademickim 2020/2021.
Zapraszamy do składania podań