Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru nr 2

CKPiU w Bydgoszczy prowadzi nabór na studia podyplomowe do dnia 15 października 2020 r.
Zajęcia będziemy realizować w systemie zajęć hybrydowych zgodnie z rekomendacją MNiSW w Warszawie z Zarządzeniem Rektora KPSW nr 35 z 11 września 2020 r.

Przedmioty o treściach kształcących umiejętności realizowane będą metodą bezpośrednią, teoretyczne metodami zdalnymi. Przyjęty system edukacyjny uwzględniać będzie aktualne zagrożenia epidemiologiczne, co może wpłynąć na zmianę organizacji i metodologii kształcenia.
Analiza rekrutacji na kierunki studiów wstępnie definiuje stan kandydatów na dzień 14 września 2020 r.

Kierunki, które osiągnęły minimum limitu przyjęć i zostaną uruchomione:
1. Integracja sensoryczna (Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Słupsk, Tychy, Poznań, Żyrardów, Lublin)
2. Logopedia ogólna
3. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
4. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
5. Przygotowanie pedagogiczne
6. Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
8. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
   (dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

9. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
   (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

10. Fizjoterapia pediatryczna
11. Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
      z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej

12. Pedagogika tańca z choreografią
13. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
14. Informatyka dla nauczycieli
15. Zarządzanie oświatą
16. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
17. Rachunkowość i finanse
18. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
19. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
20. Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch
21. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
22. Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Kierunki bliskie wypełnienia limitu przyjęć:
1. Arteterapia - taniec, muzykoterapia, plastyka
2. Fizjoterapia geriatryczna
3. Nauczanie zdalne
4. Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne
5. Logistyka
6. Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)
7. Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami choachingu

Zapraszamy do składania podań