Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT

Dotyczy częściowego przywrócenia działalności KPSW w Bydgoszczy w związku z ograniczeniami wywołanymi przez rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2.

 1. Zarządzenie Rektor KPSW umożliwia słuchaczom studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy oraz
  w ośrodkach zamiejscowych wzięcie udziału w zajęciach, które są zawarte w programie studiów a których przeprowadzenie metodą zdalną nie jest możliwe w miejscach ich odbywania.
   
 2. Przywraca do pracy w siedzibie Uczelni/ośrodka pracowników administracyjnych i obsługę.
   
 3. Wszystkie osoby przebywające w siedzibie uczelni/ośrodka są zobowiązane do przestrzegania zaleceń, zawartych w instrukcji realizacji zajęć.
   
 4. W załączeniu do komunikatu CKPiU:

a) Ogólne zasady przebywania na terenie KPSW/Ośrodka zamiejscowego

b) Instrukcja realizacji zajęć dydaktycznych na terenie KPSW/Ośrodka

c) Oświadczenie o stanie zdrowia i nie przebywaniu w stanie kwarantanny

5. Harmonogram zajęć na zjazd 6/7 czerwca w CKPiU w Bydgoszczy.

6. Kierownicy ośrodków zamiejscowych KPSW zamieszczą na swojej stronie internetowej harmonogramy zajęć przewidzianych programem zajęć bezpośrednich dla kierunków.