Studia Podyplomowe

Kursy doskonalenia zawodowego

Wychodząc naprzeciew oczekiwaniom nie tylko słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych CKPiU, przygotowaliśmy ofertę kursów doskonalenia zawodowego. Wypełniony formularz (do pobrania tutaj) można zostawić w sekretariacie CKPiU lub przesłać e-mailem na podyplomowe@kpsw.edu.pl

* Oferta jest na bieżąco aktualizowana, może zostać poszerzona o nowe kursy. Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020 r.

 ZASADY NABORU NA KURS
1. Na arkuszu zgłoszeniowym (do pobrania tutaj) zaznacz znakiem „X” dokonany wybór kursu.
2. Minimalna grupa naborowa to 12 osób.
3. Zajęcia będą prowadzone w obiekcie KPSW.
4. Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu na obowiązującym druku MEN.
5. Zakończenie kursu przewidywane jest do końca czerwca 2020 r.
6. Odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu w terminie wydania świadectwa studiów podyplomowych.
7. Terminy kursów zostaną uzgodnione z grupą, która wypełniła limit nabory, tj. min. 12 osób.
8. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres podyplomowe@kpsw.edu.pl lub oddać osobiście w biurze CKPiU KPSW kursy doskonalenia zawodowego