Studia Podyplomowe

Międzynarodowe Dni Nauki

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW
w ramach Międzynarodowych Dni Nauki przeprowadziło warsztaty szkoleniowe:
 
1. Czym jest integracja sensoryczna (gry i zabawy sensoryczne)
 
Dla studentów zainteresowanych studiowaniem na studiach II stopnia specjalnością integracja sensoryczna z terapią zajęciową. Zajęcia prowadzone z werwą i humorem przez terapeutów SI były dobrą lekcją poglądową dla zaciekawienia problemem i wzbudzeniem refleksji co dalej z moją edukcją.
 
2. Warsztat "Masaż taktylny"
 
Uczestnikami szkolenia były słuchaczki studiów podyplomowych KPSW.
Przez 2 dni uczestnicy realizowali program zajęć w formie praktycznej z elementami dyskursu teoretycznego. Szkolenie prowadzone było w sali terapii ruchem przez terapeutę metody S. Masgutowej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią!