Studia Podyplomowe

Informacje o naborze od marca 2017 r.

Wobec wielu zapytań dotyczących uruchomienia kierunków studiów podyplomowych od marca 2017 r., informujemy, że Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza do składania wniosków o przyjęcie na wybrany przez kandydata kierunek. Grupa uruchamiana zostanie przy stanie naboru co najmniej 15 osób.
Najbliżej uruchomienia w marcu 2017 r. są kierunki:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami programowania,
- Przygotowanie Pedagogiczne,
- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,
- BHP.