Studia Podyplomowe

Nauczanie Przyjazne Mózgowi

Inicjatywa dyrektorów szkół miasta Bydgoszcz  

 

Przy współpracy z CKPiU KPSW Dyrektorzy szkół miasta Bydgoszcz organizują szkolenie rad pedagogicznych w zakresie doskonalenia zawodowego.
Przedmiotem rozważań będzie praca mózgu dziecka w trakcie prowadzonego przez nauczyciela procesu dydaktycznego.  
 
Temat spotkania: "Nauczanie Przyjazne Mózgowi"  
Prowadzącym wykład szkoleniowy będzie dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski).
 
Kolejne spotkanie z dr. Markiem Kaczmarzykiem będzie miało charakter otwarty - dostępny dla osób zainteresowanych.