Studia Podyplomowe

Nowa Propozycja Organizacyjna Dla Spóźnialskich

Dotyczy naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2018/19

Wobec bardzo dużego zainteresowania klientów kilkoma kierunkami studiów podyplomowych na które napływają zgłoszenia i zapytania o możliwość uruchomienia wcześniej niż w październiku 2019r. rozważamy możliwość wdrożenia nowego rozwiązania organizacyjnego, które uwzględniałoby Państwa potrzeby. Jednym z kryterium przyjęcia na studia jest kolejność zgłoszenia wniosku przez kandydata.

Na niżej przedstawionych kierunkach studiów podyplomowych funkcjonują listy rezerwowe kandydatów.

Dotyczy to kierunków:

  • Integracja sensoryczna;
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie;
  • Logopedia ogólna;
  • Przygotowanie pedagogiczne;
  • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Proponujemy wszystkim chętnym nabór przyspieszony jako uzupełnienie list rezerwowych.

Uruchomienie kierunku nastąpi w momencie spełnienia kryterium 20 osób na kierunek.

Nabór rozpoczynamy od dnia 2 stycznia 2019r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r. lub spełnienia kryterium 20 kandydatów na kierunek.

Cykl kształcenia obejmowałby czas od 13 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych!