Studia Podyplomowe

Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w terminie październik 2017- czerwiec 2018 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych dla kierunku Integracja sensoryczna można będzie odbierać od 28.08.2018r.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.