Studia Podyplomowe

Szczegółowy program konferencji

Konferencja problemowo-warsztatowa z zakresu dobrych praktyk 
„Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”
 
Program konferencji:
 
9.00 – 9.10  Powitanie gości i uczestników konferencji przez Rektora KPSW
       prof. nadzw. dr Helenę Czakowską
9.10 – 11.00 Część plenarna – wykłady  sala 312 C
 
         • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego ( 9.10 – 9.40)
      prof. dr hab. Aneta Borkowska  
        • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń
           przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych. ( 9.40 – 10.10)
     mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian  
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością. ( 10.10 – 10.40)
     mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros  - terapeuta SI i Ocupacional – Hiszpania  
 
10.40 – 11.10 Catering   sala 310 C

11.10 – 15.20 Warsztaty
 
• Metody i narzędzia pobudzania zmysłów .  ( 11.10 – 11.55)   sala 309 C
  mgr Barbara Chrustek trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie  
• Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi ( od 0 do 3 lat).  ( 12.00 – 12.45)   sala 302 C
  mgr Magdalena Szczepara-Fabian trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT – BOBATH
• Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.  ( 12.50 – 13.35)   sala 309 C
  dr Krzysztof Fabian, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
• Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.  ( 13.40 – 14.25)   sala 302 C
  mgr Magdalena Łagowska trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
• Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.  ( 14.30 – 15.20)   sala 309 C
 dr Radosław Rutkowski AWF Poznań
 terapeuta metody Vojty – mgr Iwona Słowińska
 
15.20 – 15.30 Zakończenie konferencji