Studia Podyplomowe

Rejestracjia-on-line

Zapraszamy na studia podyplomowe w CKPiU KPSW.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
REJESTRACJA ONLINE
Po rejestracji on-line należy dosłać/donieść do Biura CKPiU wypełnione podanie
z wymaganym kompletem dokumentów.
Wymagane dokumenty