Studia Podyplomowe

Rozwijamy się dynamicznie

Miło nam poinformować państwa, że CKUiP KPSW odpowiedziało pozytywnie na inicjatywy regionalne związane z powstawaniem nowych zamiejscowych punktów organizacyjnych kształcenia podyplomowego. Nowe ośrodki Edukacyjne powstaną w Opolu i Olsztynie.

Opole

Kierunek: Integracja sensoryczna przy współpracy z PTIS - Warszawa
392 godz. • 3 semestry • 4900 zł rocznie • 200 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Szymona Koszyka 21

Koordynator organizacyjny i merytoryczny z ramienia PTIS: Terapeutka Barbara Chrustek-Kusz, tel. 605 919 497

Wnioski o przyjęcie na studia można składać:
- Wysyłając Pocztą Polską
- Przesyłając skany dokumentów
- Osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl

Olsztyn

Kierunek: Integracja sensoryczna przy współpracy z os. Bambas (Hiszpania)
384 godz. •  3 semestry • 4900 zł rocznie • 200 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Miejsce odbywania zajęć: Ośrodek Sensoria - Terapia, ul. Knosały7B/A

Koordynator organizacyjny
: Terapeuta Anna Parakiewicz, tel. 786 862 092

Wnioski o przyjęcie na studia można składać:
- Wysyłając Pocztą Polską
- Przesyłając skany dokumentów
- Osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl


Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
385 godz. • 3 semestry •  3400 zł rocznie • 150 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Miejsce odbywania zajęć: Ośrodek Sensoria - Terapia w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 2/11

Koordynator organizacyjny
: Terapeuta Anna Parakiewicz, tel. 786 862 092

Wnioski o przyjęcie na studia można składać:
- Wysyłając Pocztą Polską
- Przesyłając skany dokumentów
- Osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl

Słuchacze będą mogli ubiegać się o certyfikat zawodowy

  • SI - diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży
  • Autyzmu - podstaw terapii behawioralnej

Koszt każdego certyfikatu: 350 zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora kierunków lub w Biurze Studiów Podyplomowych CKPiU 

CKPiU KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz
podyplomowe@kpsw.edu.pl
 

Zapraszamy!