Studia Podyplomowe

Studia podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Opolu i w Olsztynie - informacje

Opole
Z powodu wyczerpania limitu miejsc, w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 wstrzymujemy nabór na studia rozpoczynające się w lutym. Grupa lutowa pierwsze zajęcia ma 22-23 lutego o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 14, ul. Szymona Koszyka 21 w Opolu.

Dla kandydatów, którzy zamierzają studiować kierunek Integracja Sensoryczna w Opolu a nie zmieścili się w naborze lutowym uruchamiamy nowy nabór!
Studia dla nowej grupy rozpoczną się spotkaniem 13 czerwca 2020 r. i będą kontynuowane od września br. do końca maja 2021 r. Dokumenty przyjmować będziemy do 10 czerwca 2020 lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przerwie zajęć dydaktycznych 23 lutego 2020 nastąpi spotkanie z kierownictwem CKPiU w Bydgoszczy i opiekunem merytorycznym kierunku KPSW-PTIS w celu: 

• podpisania umów o naukę
• wydania decyzji o przyjęciu na studia
• wydania kart osiągnięć dydaktycznych
• wydania harmonogramu zajęć

Olsztyn
Zajęcia na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Olsztynie rozpoczną się 8-9 lutego 2020 r. w Ośrodku Sensoria Terapia, ul. Knosały 7B/A.
Podpisanie umów o naukę, wydanie decyzji o przyjęciu na studia nastąpi na kolejnym zjeździe.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie ofertą studiów podypmomowych i zapraszamy na kolejne nabory!

Adres przesłania dokumentów:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
ub skan dokumentów na adres e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl