Studia Podyplomowe

Trwa nabór na studia podyplomowe

Wpływa coraz więcej zgłoszeń na studia podyplomowe S.I. w Opolu i w Olsztynie. Przewidywany termin uruchomienia kierunków to koniec listopada 2019 r. Nabór trwa do 15 listopada - decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest szybsze uruchomienie studiów pod warunkiem wypełnienia limitu zgłoszeń przez kandydatów. Liczba godzin na kierunku: 392.
Czesne (całość) - 4900 zł + 200 zł (opłata rekrutacyjna).

Informacje szczegółowe
:
Bydgoszcz: 797 328 421
Olsztyn: 786 862 092
Opole:
605 919  497

Integracja Sensoryczna w Żyrardowie

Informujemy, że studia podyplomowe KPSW - Integracja Sensoryczna we współpracy z PTIS w Warszawie, rozpoczęły się w Żyrardowie 28.09.2019 r.

Zapraszamy do wyboru tej formy edukacyjnej. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca!


Absolwent po ukończeniu otrzyma:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych KPSW

• certyfikat kursu I i II stopnia terapeuty SI wydany przez PTIS w Warszawie


Zgłoszenia prosimy przesyłać skanem lub pocztą na adres: 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 55-57

podyplomowe@kpsw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Bydgoszcz 797 328 421 (CKPiU KPSW)

Żyrardów 507 181 122 (p. Agnieszka Samuś – opiekun merytoryczny)

Zajęcia odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie, ul. Środkowa 36

STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ KPSW W BYDGOSZCZY

Przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie
Studia rozpoczęły swoją pracę dydaktyczną w ośrodkach:
● Bydgoszcz (dwie grupy)
● Poznań (jedna grupa)
● Tychy (dwie grupy)
● Żyrardów (jedna grupa) wolne 3 miejsca
 
Ponadto, we wspólpracy z ośrodkiem terapeutycznym Osbambas (Centro Terapia Occupacional) - Hiszpania
● Lublin wolne 3 miejsca
● Słupsk

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Do końca grudnia 2019 r. ogłosimy tematy kursów doskonalenia zawodowego
dla chętnych słuchaczy studiów podyplomowych Integracji sensorycznej

Kursy odbędą się:
w Bydgoszczy - dla ośrodków w Poznaniu i Słupsku,    w Lublinie
– dla ośrodków w Żyrardowie i Tychach.


Szczegóły organizacyjne i merytoryczne zostaną przedstawione w II połowie stycznia 2020 r.
Przewidywany termin kursów, to maj 2020 r.

Komunikat z naboru na studia podyplomowe

    Z satysfakcja informujemy, że z końcem września 2019 r. (21.09.19 r.  i 28.09.19 r.)
rozpoczęliśmy kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie kierunków:

 • Integracja sensoryczna – dwie grupy,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie – dwie grupy,
 • Język angielski w edukacj,
 • Pedagogika specjalna-Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
  z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Logopedia ogólna,
 • Logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Neurologopedia z surdologopedia i tyflologopedią,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika tańca,
 • Muzyka/muzykoterapia,
 • Arteterapia w edukacji szkolnej i społecznej,
 • Hipoterapia,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Kadry i płace w zarządzaniu.

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawimy tematykę kursów doskonalenia zawodowego
w atrakcyjnych obszarach merytorycznych  i na korzystnych warunkach finansowych.

Kursy rozpoczniemy od stycznia 2020 r.

Tematykę kursów podamy do wiadomości publicznej w listopadzie 2019 r.
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA W LUBLINIE

Wobec nowych zgłoszeń kandydatów na kierunek Integracja sensoryczna i telefonów z zapytaniem o uruchomienie kierunku Kujawsko Pomorska Szkoła wyższa-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy, po analizie sytuacji z koordynatorem kierunku w Lublinie postanowiło rozpocząć zajęcia na kierunku SI od października 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dnia 19.10.19 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji ALPHA,
Al. Warszawska 15, drugie piętro, Lublin (planowane są zajęcia 20.10 w niedzielę od godz. 9.00)
 

Szczegółowe informacje:
Lublin: 508 292 498
Bydgoszcz: 797 328 421

 

STUDIA PODYPLOMOWE w LUBLINIE INTEGRACJA SENSORYCZNA

Z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, z programem wspartym o doświadczenia hiszpańskie z możliwością uzyskania certyfikatu diagnozy i terapii partnera hiszpańskiego oraz uczestnictwem rzeczywistym terapeuty zagranicznego w procesie dydaktycznym (warsztat tematyczny w trakcie studiów).
To propozycja realna, na którą zaprasza Kujawsko -Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy, Fundacja ALPHA w Lublinie. Termin składania dokumentów trwa do 30 października 2019r.

Adres przesłania dokumentów:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
lub skan dokumentów na adres e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl

Informacje szczegółowe można uzyskać
:
- koordynator kierunku dr Anna Prokopiak nr tel. 508 292 498
- CKPiU KPSW Bydgoszcz nr tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421

KOMINIKAT

Z uwagi na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi
informujemy, że nabór na kierunki:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Przedłużono do dnia 20.09.2019 r.

  Zebranie organizacyjne dla wyżej wymienionych kierunków przewidziano na 21.09.2019, godz. 8.30 w siedzibie uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Na pozostałe kierunki studiów podyplomowych dokumenty naborowe przyjmować będziemy do dnia 27.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się tak jak podano wcześniej dnia 28.09.2019r. o godzinie 8.30 w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Po zebraniach organizacyjnych na których zostaną wręczone kandydatom decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe, harmonogramy zajęć, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

  Zapraszamy!