Studia Podyplomowe

Szczegółowy program konferencji

Konferencja problemowo-warsztatowa z zakresu dobrych praktyk 
„Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”
 
Program konferencji:
 
9.00 – 9.10  Powitanie gości i uczestników konferencji przez Rektora KPSW
       prof. nadzw. dr Helenę Czakowską
9.10 – 11.00 Część plenarna – wykłady  sala 312 C
 
         • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego ( 9.10 – 9.40)
      prof. dr hab. Aneta Borkowska  
        • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń
           przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych. ( 9.40 – 10.10)
     mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian  
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością. ( 10.10 – 10.40)
     mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros  - terapeuta SI i Ocupacional – Hiszpania  
 
10.40 – 11.10 Catering   sala 310 C

11.10 – 15.20 Warsztaty
 
• Metody i narzędzia pobudzania zmysłów .  ( 11.10 – 11.55)   sala 309 C
  mgr Barbara Chrustek trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie  
• Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi ( od 0 do 3 lat).  ( 12.00 – 12.45)   sala 302 C
  mgr Magdalena Szczepara-Fabian trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT – BOBATH
• Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.  ( 12.50 – 13.35)   sala 309 C
  dr Krzysztof Fabian, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
• Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.  ( 13.40 – 14.25)   sala 302 C
  mgr Magdalena Łagowska trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
• Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.  ( 14.30 – 15.20)   sala 309 C
 dr Radosław Rutkowski AWF Poznań
 terapeuta metody Vojty – mgr Iwona Słowińska
 
15.20 – 15.30 Zakończenie konferencji

Ośrodek Poznań

 Studia Podyplomowe na kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA realizowane w roku akademickim 2016/17 w Poznaniu rozpoczną się zebraniem organizacyjnym w dniu 15.10.2016 r. (sobota) godz. 10.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43.

Na zebraniu organizacyjnym zostaną przedstawione:

- umowy o naukę

- decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe

- harmonogramy zajęć na rok akademicki 2016/17

Nabór na kierunku Integracja Sensoryczna w Poznaniu kończymy 30 września 2016r. Zostały wolne jeszcze

tylko dwa miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONFERENCJA

Dotyczy uczestnictwa w konferencji problemowo – warsztatowej „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”.


Osoby, które złożą dokumenty naborowe w roku akademickim 2016/2017 na kierunki studiów podyplomowych:

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)
- wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
- logopedia
- neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii

do dnia 15.09.2016 r. będą mogły skorzystać z ceny preferencyjnej udziału w konferencji problemowo- warsztatowej „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”, która wynosi 160 zł na wszystkie formy warsztatów + panel.
Zgłoszenia można dokonywać w biurze CKPiU KPSW osobiście lub e-mail’em (podyplomowe@kpsw.edu.pl)  wraz z załączeniem karty zgłoszeniowej (do pobrania).

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Telegram z wizyty studyjnej w Hiszpanii

    CKPiU KPSW podpisało umowę o współpracy z Hiszpańskim Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej w Vigo.
Ośrodek ten pracuje również metodami Integracji Sensorycznej.
 
Efektem naszej wizyty będzie udział przedstawiciela  tej organizacji w konferencji problemowo-warsztatowej w dniu 17.09.2016 r. w Bydgoszczy z wykładem pt. „Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością.

Ponadto:

 • wdrożenie do programu studiów podyplomowych SI od X 2017 r. nowego przedmiotu dotyczącego problemów ewaluacji diagnozy. Przedmiot prowadzony będzie przez terapeutę SI z  Ośrodka w Hiszpanii,
 • możliwość realizacji praktyki zawodowej w Hiszpanii

Konferencja „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie zapraszają w dniu 17.09.2016 r. na jednodniową konferencję problemowo-warsztatową dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej.

Program konferencji:

9.00 – 11.00 Część plenarna - wykłady

 • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  • prof. dr hab. Aneta Borkowska
 • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych.
  • mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością
  • mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros - terapeuta SI i Ocupacional - Hiszpania

11.00 – 15.00 Warsztaty

 •  Metody i narzędzia pobudzania zmysłów (możliwa część II na życzenie słuchaczy).
  • mgr Barbara Chrustek - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
 • Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat).
  • mgr Magdalena Szczepara-Fabian - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT - BOBATH
 • Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.
  • dr Krzysztof Fabian - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
 • Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.
  • dr Radosław Rutkowski - AWF Poznań, 
  • terapeuta Bobath i Vojty z Niemiec
  • terapeuta metody Vojty - Iwona Słowińska
 • Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.
  • mgr Magdalena Łagowska - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie

15.10 – 15.20 Zakończenie konferencji

Założenia organizacyjne:

 • Koszt sesji plenarnej 100,00/osoba. Koszt jednego warsztatu 60,00/50,00/osoba.
 • Warunek konieczny uczestnictwa w konferencji to wybór sesji plenarnej i jednego warsztatu przez uczestnika tj. sesja plenarna/100,00 + warsztat/60,00 = 160,00.
 • Uczestnik może dokonać wyboru więcej niż jednego warsztatu z propozycji konferencji i zaznaczyć te wybory na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
 • Koszt pozostałych warsztatów, każdy po 50,00 od osoby (poza warsztatem łącznym z sesją plenarną-60,00).


Wpłaty należy dokonywać na podane konto KPSW, umieszczone na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
Informacji udziela biuro CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, tel. 52 339 30 27, mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Zapisy:

 • termin do 14.09.2016 r.
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszeniowej na adres podyplomowe@kpsw.edu.pl
 • lub oddać osobiście w biurze CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57

Do pobrania:

Odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Zapraszamy do odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2015/2016 w terminie październik 2015 – czerwiec 2016.

Odbioru można dokonywać w biurze CKPiU KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek B, pokój 21C, w godzinach od 9.00 – 15.30.

ROZSZERZONY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE "INTEGRACJA SENSORYCZNA"!

Bardzo duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” w trwającym naborze na rok akademicki 2016/2017 doprowadziło do wypełnienia limitu przyjęć na studia.

Wobec ciągłego napływu wniosków o przyjęcie na wspomniany kierunek Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW postanowiło wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i uruchomić nabór na drugą grupę edukacyjną!

Na drugą grupę obowiązuje limit miejsc przyjęć, którego część została już wypełniona. Pozostało jeszcze 15 wolnych miejsc! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 15 października 2016 r. Kandydaci, którym nie uda się dostać na Studia Podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w naborze do drugiej grupy mogą zostać przyjęci do grupy śródrocznej, która rozpocznie proces edukacyjny od lutego 2017 r.