Studia Podyplomowe

Kursy 2018

Zapraszamy Słuchaczy do finalizowania zgłoszeń na kursy:

Masaż logopedyczny
Masaż Shantala
Metody behawioralne
 
Podpisanie umów w biurze CKPiU w dniu 9 -10.06.2018 roku od godziny 9:00 do 14:00
 
Terminy realizacji zajęć:
 
Masaż logopedyczny – 24.06.2018
Masaż Shantala – 23.06.2018
Metody behawioralne – termin zostanie ustalony z terapeutą Ewą Żmich

Międzynarodowe Dni Nauki

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW
w ramach Międzynarodowych Dni Nauki przeprowadziło warsztaty szkoleniowe:
 
1. Czym jest integracja sensoryczna (gry i zabawy sensoryczne)
 
Dla studentów zainteresowanych studiowaniem na studiach II stopnia specjalnością integracja sensoryczna z terapią zajęciową. Zajęcia prowadzone z werwą i humorem przez terapeutów SI były dobrą lekcją poglądową dla zaciekawienia problemem i wzbudzeniem refleksji co dalej z moją edukcją.
 
2. Warsztat "Masaż taktylny"
 
Uczestnikami szkolenia były słuchaczki studiów podyplomowych KPSW.
Przez 2 dni uczestnicy realizowali program zajęć w formie praktycznej z elementami dyskursu teoretycznego. Szkolenie prowadzone było w sali terapii ruchem przez terapeutę metody S. Masgutowej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią!

Czytaj więcej...

Aktualności na życzenie

Możesz zdobyć wiedzę i poznać mechanizmy działania ustawy o ochronie danych osobowych

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 otwieramy nabór na Studia Podyplomowe

 

Coraz więcej osób, nauczycieli wychowania przedszkolnego pyta o metodę M. Montessori

Zapraszamy na Studia Podyplomowe - doskonalące


Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się ze szczegółowym opisem kierunku

Dni Nauki 2018

Zespół Szkół Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kształcenia
 
serdecznie zaprasza do udziału w VII Międzynarodowych Otwartych Dniach Nauki (VII International Open Scientific Days), których tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-5 czerwca br. w Kampusie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
2 czerwca (sobota) po inaguguracji w sali 301 w Budynku A będą mieli Państwo okazję spotkania z Koordynator ZS KPCK.
 
W tę sobotę będą Państwo mogli otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie wznowionego naboru do:
 
Kujawsko - Pomorskiego Technikum Zawodowego
Kujawsko - Pomorskiej Policealnej Szkoły Zawodowej
 
Dowiecie się Państwo wszystkiego o kierunkach i specjalnościach kształcenia w zawodach:
 
Technik informatyk
Technik teleinformatyk
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik hotelarstwa
 

Organizatorem imprezy, której celem jest popularyzacja nauki, kultury, sztuki i sportu jest nasza Uczelnia przy współpracy z uczelniami z zagranicy.
 

 

Nowa oferta edukacyjna

Witam Państwa,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW zaprezentuje na naszej stronie internetowej dnia 30 maja 2018 roku nową propozycję kształcenia w zakresie studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/19.

W ofercie przedstawiamy klika nowości programowych oraz przemodelowanie części standardowych kierunków kształcenia w dostosowaniu do nowych uwarunkowań prawnych, które zaistniały w obszarach edukacji, terapii i zadań socjalnych. 
 
Z satysfakcją informujemy, że przedłużyliśmy umowę o współpracę z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie na nowych, bardziej atrakcyjnych warunkach kierunkowych które rozszerzą poziom kwalifikowania zawodowego.

Absolwent SI zdobędzie w ramach jednej niezmienionej wartości finansowej.
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat o ukończeniu szkolenia I i II stopnia wydany przez PTIS
  • wpis do rejestru terapeutów PTIS
Zajęcia prowadzić będą rekomendowani przez PTIS terapeuci krajowi, zagraniczni oraz wielu już sprawdzonych w cyklu kształcenia nauczycieli akademickich z uczelni polskich i KPSW.
Duże zainteresowanie kierunkiem wymusza zastosowanie narzędzia kwalifikacyjnego – kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób.

W ramach nowości kierunkowych wprowadzamy:
  • Terapeuta środowiskowy dla dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym w rehabilitacji domowej,
  • Terapeuta środowiskowy osób dorosłych w rehabilitacji domowej,
  • Pedagogika opieki i wychowania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej (pedagog szkolny),
  • Wychowanie w szkole – przygotowanie nauczyciela do roli wychowawcy, pedagoga szkolnego,
  • Muzykoterapia.

Proponujemy również nowość organizacyjną mającą zastosowanie w naborze od 30 maja do 29 czerwca 2018 roku.
Dotyczy to zgłoszenia „grupowego” t.j. co najmniej 2 nauczycieli, pracowników z jednostki edukacyjnej. Zgłoszenie podpisuje dyrektor szkoły/placówki edukacyjnej, resocjalizacyjnej, socjalnej itp. Takie zgłoszenie pomniejsza opłatę finansową kandydata na osobę w kwocie 150 zł za kierunek studiów.

Zapraszamy do przestudiowania w pełni naszej oferty edukacyjnej i do zobaczenia w październiku na inauguracji roku akademickiego!

Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa

Terapia Ręki - galeria zdjęć

W pracowni SI i terapii ruchu Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW 27-28.04.2018 roku odbył się kurs Terapii ręki, który przeprowadzony został przez oligofrenopedagoga, terapeutę SI i terapii ręki mgr Barbarę Witkowską - Grzaną.

Słuchacze w trakcie szkolenia uzyskali wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie terapii ręki w kontekście grafomotorycznym. Prowadząca zaprezentowała interesujący program wzbogacony praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami terapeutycznymi.

Słuchacze chętnie brali udział, a zdobytą widzę i praktyczne umiejętności na pewno wykorzystają w praktyce.

Poniżej przedstawy krótką fotorelację z wydarzenia.

 

Czytaj więcej...