Studia Podyplomowe

Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w terminie październik 2017- czerwiec 2018 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych dla kierunku Integracja sensoryczna można będzie odbierać od 28.08.2018r.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

NOWA (ROZSZERZONA) PROPOZYCJA EDUKACYJNA

Studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z modułem programowanie zdobywasz kwalifikację do pracy w przedszkolu i w klasie I - III szkoły podstawowej. Możesz rozszerzyć zakres kwalifikacji zawodowych o zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jak to zrobić:
 
1. Część zajęć odbędziesz w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie
2. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz na kursie wakacyjnym (24.06.2019- 29.06.2019) zaraz po zakończeniu zajęć na studiach podyplomowych (odrębnie płatne 600 zł od osoby)
3. Praktykę zrealizujesz w cyklu trwania studiów podyplomowych w przedszkolu, klasie I - III szkoły podstawowej i klubie dziecięcym „Bursztynekprzy KPSW lub innych  - 80 godzin
Decydując się na takie rozwiązanie zyskasz:
 • kompetentną kadrę wykładową/ praktyków
 • część zajęć odbędziesz w przedszkolach i klubie dziecięcym
 • realizację zamierzenia (z kwalifikacjami) dokonasz w jednym czasie
 • oszczędzisz finansowo w granicach 600 zł – 800 zł w zależności od jednostki szkoleniowej
 
Potwierdzenie kwalifikacji:
* świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
* zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna dziecięcego - Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)

Nasze nowe propozycje

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa

Biuro w okresie wakacyjnym czynne:
 
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Nowe ośrodki zamiejscowe

Z przyjemnością informujemy, że w Lublinie i Zielonej Górze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW uruchomiło w roku akademickim 2018/2019 ośrodki zamiejscowe. Celem powołania nowych ośrodków jest zbliżenie kształcenia do miejsca zamieszkania zainteresowanych kandydatów.
 
W obu ośrodkach uruchamiamy kierunek
Integracja Sensoryczna
 
a w Lublinie ponadto
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych    (z certyfikatem masażu Shantala – 100zł)
 
Dokumenty należy składać poprzez biuro CKPiU drogą mailową lub pocztą.
 
Wymagane dokumenty:
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • 1 zdjęcie dowodowe
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
Szczegółowe informacje organizacyjne udzielą:
Bydgoszcz – CKPiU tel. 52 339 30 27
                               kom. 797 328 421
                               e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
Szczegółowych informacji merytorycznych udzielą:
Zielona Góra - dr Radosław Rutkowski tel. 506 050 524
Lublin - dr Anna Prokopiak tel. 508 292 498

Uwaga utrudnienia

Wszystkich Słuchaczy studiów podyplomowych informujemy, że w najbliższy weekend 7-8 lipca przy Hali Łuczniczka i Artego Arenie odbędzie się impreza sportowa Enea Bydgoszcz Triathlon.

Prosimy liczyć się z utrudnieniami w dotarciu samochodem pod budynek KPSW.

Harmonogram imprezy

 

Kursy specjalistyczne dla Neurologopedii

Dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii w nowym roku akademickim 2018/19 zostanie stworzona możliwość zdobycia zajęć praktycznych w ramach bloku gernotologopedii (zaburzenia mowy).
 
W Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 
Ponadto przygotowujemy cykl kursów specjalistycznych m.in:
 • Masaż logopedyczny
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny
 • Dysfagia (diagnoza i terapia neurologiczna z zaburzeniami połykania)

Wakacyjne staże szkoleniowe dla Integracji Sensorycznej w Hiszpanii Wizyta na Uniwersytecie w Vigo (Galicja)

W dniach 09.06.2018 – 16.06.2018 przebywała w Hiszpanii, w Vigo i La Guardia, grupa ekspertów KPSW.
 
Celem wizyty było nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Vigo, wydziałami koordynującymi kierunki kształcenia , takie jak:
 • Języki obce ( Filologia Angielska, Filologia Hiszpańska ),
 • Ekonomia,
 • Terapia zajęciowa
oraz Ośrodkami Pediatrycznymi i Terapii zajęciowej w Vigo i La Guardia.
Efekty naszych rozmów są bardzo pozytywne i dotyczą wzajemnych uzgodnień w zakresie:
 
1. Wymiany studentów i wykładowców w ramach programu ERASMUS+ od roku akademickiego 2019/20.
 
2. Rozszerzenia współpracy z Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej i Terapii Zajęciowej o organizację od roku akademickiego 2018/19:  5 dniowego stażu zawodowego dla absolwentów studiów podyplomowych kierunku Integracja Sensoryczna:
 •   staż jest bezpłatny
 •   zapewniamy tani nocleg w cenie 30 EURO od osoby,
 •   wyżywienie w kompetencjach i kosztach stażysty, jak i koszt przelotu,
 •   po zakończeniu stażu słuchacz otrzyma zaświadczenie wydane przez KPSW i Ośrodek z Hiszpanii
 •   realizację zajęć na studiach podyplomowych przez terapeutkę z Hiszpanii,
 •   organizację w terminie 05.04.19 – 07.04.19 kursów specjalistycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków wspomagania terapeutycznego.
 
Kursy odbywać się będą w Bydgoszczy i w Poznaniu.
 • prowadzenie warsztatu superwizyjnego przez terapeutkę z Hiszpanii dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia zajęciowa
 
3. Hiszpańscy partnerzy zostali zaproszeni na IX Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Jeden świat - wiele kultur”, która odbędzie się w dniach 25 – 26.10.2018 r.
 
Zapraszamy na fotorelację
 

Czytaj więcej...