Studia Podyplomowe

Nowa oferta edukacyjna

Witam Państwa,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW zaprezentuje na naszej stronie internetowej dnia 30 maja 2018 roku nową propozycję kształcenia w zakresie studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/19.

W ofercie przedstawiamy klika nowości programowych oraz przemodelowanie części standardowych kierunków kształcenia w dostosowaniu do nowych uwarunkowań prawnych, które zaistniały w obszarach edukacji, terapii i zadań socjalnych. 
 
Z satysfakcją informujemy, że przedłużyliśmy umowę o współpracę z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie na nowych, bardziej atrakcyjnych warunkach kierunkowych które rozszerzą poziom kwalifikowania zawodowego.

Absolwent SI zdobędzie w ramach jednej niezmienionej wartości finansowej.
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat o ukończeniu szkolenia I i II stopnia wydany przez PTIS
  • wpis do rejestru terapeutów PTIS
Zajęcia prowadzić będą rekomendowani przez PTIS terapeuci krajowi, zagraniczni oraz wielu już sprawdzonych w cyklu kształcenia nauczycieli akademickich z uczelni polskich i KPSW.
Duże zainteresowanie kierunkiem wymusza zastosowanie narzędzia kwalifikacyjnego – kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób.

W ramach nowości kierunkowych wprowadzamy:
  • Terapeuta środowiskowy dla dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym w rehabilitacji domowej,
  • Terapeuta środowiskowy osób dorosłych w rehabilitacji domowej,
  • Pedagogika opieki i wychowania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej (pedagog szkolny),
  • Wychowanie w szkole – przygotowanie nauczyciela do roli wychowawcy, pedagoga szkolnego,
  • Muzykoterapia.

Proponujemy również nowość organizacyjną mającą zastosowanie w naborze od 30 maja do 29 czerwca 2018 roku.
Dotyczy to zgłoszenia „grupowego” t.j. co najmniej 2 nauczycieli, pracowników z jednostki edukacyjnej. Zgłoszenie podpisuje dyrektor szkoły/placówki edukacyjnej, resocjalizacyjnej, socjalnej itp. Takie zgłoszenie pomniejsza opłatę finansową kandydata na osobę w kwocie 150 zł za kierunek studiów.

Zapraszamy do przestudiowania w pełni naszej oferty edukacyjnej i do zobaczenia w październiku na inauguracji roku akademickiego!

Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa

Terapia Ręki - galeria zdjęć

W pracowni SI i terapii ruchu Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW 27-28.04.2018 roku odbył się kurs Terapii ręki, który przeprowadzony został przez oligofrenopedagoga, terapeutę SI i terapii ręki mgr Barbarę Witkowską - Grzaną.

Słuchacze w trakcie szkolenia uzyskali wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie terapii ręki w kontekście grafomotorycznym. Prowadząca zaprezentowała interesujący program wzbogacony praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami terapeutycznymi.

Słuchacze chętnie brali udział, a zdobytą widzę i praktyczne umiejętności na pewno wykorzystają w praktyce.

Poniżej przedstawy krótką fotorelację z wydarzenia.

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Kurs Terapii Ręki

 
TERMIN:
27 kwietnia 2018  (piątek) od godziny 16:00
28 kwietnia 2018 (sobota) od godziny 9:00
 
 
Uczestnicy zajęć winni przynieść ze sobą:
- obuwie sportowe
- dres

MIEJSCE REALIZACJI KURSU:

Budynek C KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57
 
Prowadząca: mgr Barbara Witkowska-Grzana
 
Opłaty należy dokonać do dnia 23.04.2018 roku na konto nr 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000 w tytule
KURS, Imię i Nazwisko uczestnika. Osoby/szkoły chcące uzyskać fakture zobowiązane są do przesłania
danych firmy/osoby fizycznej na maila CKPiU: podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 23.04.2018 roku.
 
Zapraszamy!

POMOC FINANSOWA DLA SŁUCHACZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 30 marca 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Każdy Słuchacz  posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może złożyć wniosek o pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Nauczanie Przyjazne Mózgowi

Inicjatywa dyrektorów szkół miasta Bydgoszcz  

 

Przy współpracy z CKPiU KPSW Dyrektorzy szkół miasta Bydgoszcz organizują szkolenie rad pedagogicznych w zakresie doskonalenia zawodowego.
Przedmiotem rozważań będzie praca mózgu dziecka w trakcie prowadzonego przez nauczyciela procesu dydaktycznego.  
 
Temat spotkania: "Nauczanie Przyjazne Mózgowi"  
Prowadzącym wykład szkoleniowy będzie dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski).
 
Kolejne spotkanie z dr. Markiem Kaczmarzykiem będzie miało charakter otwarty - dostępny dla osób zainteresowanych. 

Fanpage Studiów Podyplomowych

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a Studiów Podyplomowych KPSW aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami i informacjami dla Naszych Słuchaczy i Kandydatów na studia !
 

                                           Studia Podyplomowe KPSW w Bydgoszczy