Studia Podyplomowe

Kursy specjalistyczne dla Neurologopedii

Dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii w nowym roku akademickim 2018/19 zostanie stworzona możliwość zdobycia zajęć praktycznych w ramach bloku gernotologopedii (zaburzenia mowy).
 
W Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 
Ponadto przygotowujemy cykl kursów specjalistycznych m.in:
 • Masaż logopedyczny
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny
 • Dysfagia (diagnoza i terapia neurologiczna z zaburzeniami połykania)

Wakacyjne staże szkoleniowe dla Integracji Sensorycznej w Hiszpanii Wizyta na Uniwersytecie w Vigo (Galicja)

W dniach 09.06.2018 – 16.06.2018 przebywała w Hiszpanii, w Vigo i La Guardia, grupa ekspertów KPSW.
 
Celem wizyty było nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Vigo, wydziałami koordynującymi kierunki kształcenia , takie jak:
 • Języki obce ( Filologia Angielska, Filologia Hiszpańska ),
 • Ekonomia,
 • Terapia zajęciowa
oraz Ośrodkami Pediatrycznymi i Terapii zajęciowej w Vigo i La Guardia.
Efekty naszych rozmów są bardzo pozytywne i dotyczą wzajemnych uzgodnień w zakresie:
 
1. Wymiany studentów i wykładowców w ramach programu ERASMUS+ od roku akademickiego 2019/20.
 
2. Rozszerzenia współpracy z Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej i Terapii Zajęciowej o organizację od roku akademickiego 2018/19:  5 dniowego stażu zawodowego dla absolwentów studiów podyplomowych kierunku Integracja Sensoryczna:
 •   staż jest bezpłatny
 •   zapewniamy tani nocleg w cenie 30 EURO od osoby,
 •   wyżywienie w kompetencjach i kosztach stażysty, jak i koszt przelotu,
 •   po zakończeniu stażu słuchacz otrzyma zaświadczenie wydane przez KPSW i Ośrodek z Hiszpanii
 •   realizację zajęć na studiach podyplomowych przez terapeutkę z Hiszpanii,
 •   organizację w terminie 05.04.19 – 07.04.19 kursów specjalistycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków wspomagania terapeutycznego.
 
Kursy odbywać się będą w Bydgoszczy i w Poznaniu.
 • prowadzenie warsztatu superwizyjnego przez terapeutkę z Hiszpanii dla słuchaczy studiów podyplomowych Terapia zajęciowa
 
3. Hiszpańscy partnerzy zostali zaproszeni na IX Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Jeden świat - wiele kultur”, która odbędzie się w dniach 25 – 26.10.2018 r.
 
Zapraszamy na fotorelację
 

Czytaj więcej...

Zamiejscowe Punkty Organizacyjne KPSW

Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy kontynuować będzie w roku akademickim 2018/19 prowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe w punktach zamiejscowych:

Czytaj więcej...

Kursy 2018

Zapraszamy Słuchaczy do finalizowania zgłoszeń na kursy:

Masaż logopedyczny
Masaż Shantala
Metody behawioralne
 
Podpisanie umów w biurze CKPiU w dniu 9 -10.06.2018 roku od godziny 9:00 do 14:00
 
Terminy realizacji zajęć:
 
Masaż logopedyczny – 24.06.2018
Masaż Shantala – 23.06.2018
Metody behawioralne – termin zostanie ustalony z terapeutą Ewą Żmich

Międzynarodowe Dni Nauki

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW
w ramach Międzynarodowych Dni Nauki przeprowadziło warsztaty szkoleniowe:
 
1. Czym jest integracja sensoryczna (gry i zabawy sensoryczne)
 
Dla studentów zainteresowanych studiowaniem na studiach II stopnia specjalnością integracja sensoryczna z terapią zajęciową. Zajęcia prowadzone z werwą i humorem przez terapeutów SI były dobrą lekcją poglądową dla zaciekawienia problemem i wzbudzeniem refleksji co dalej z moją edukcją.
 
2. Warsztat "Masaż taktylny"
 
Uczestnikami szkolenia były słuchaczki studiów podyplomowych KPSW.
Przez 2 dni uczestnicy realizowali program zajęć w formie praktycznej z elementami dyskursu teoretycznego. Szkolenie prowadzone było w sali terapii ruchem przez terapeutę metody S. Masgutowej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią!

Czytaj więcej...